Utredningen av Överförmyndare Angelica Texmo i fallet Ida Johansson (220909-8744) – II

Hej Gusten,

Hur går utredningen av Överförmyndaren Angelica Texmo? Hon har som du vet inte ägnat en sekund åt att själv kontrollera hur hennes huvudman behandlas och hon har trots en stor mängd rapporter och bevis fortfarande inte anmält övergreppen mot hennes huvudman varken till IVO eller till polisen. Hon har heller inte kontaktat den advokat, Anderas Viktor, som sedan fyra år (2013) har erbjudit sig att vara god man för Ida.

Hon fortsätter att missbruka sin position grovt, vilket drabbar de som inte kan försvara sig själva – däribland Ida Johansson.

Varje dag hon tillåts fortsätta på det sättet kostar det personer i störst behov av hennes hjälp både enormt lidande och även liv.

Jag bifogar återigen en översikt av materialet och ber att du agerar skyndsamt. Jag är tacksam ifall du kan lämna mig en uppdatering om hur utredningen går.

Vänliga hälsningar,

Calle

 

From: Calle Johansson

Sent: Thursday, December 15, 2016 6:00 PM

To: Gusten Windelhed

Cc: An Wennberg

Subject: Utredningen av Överförmyndare Angelica Texmo i fallet Ida Johansson (220909-8744)

  1. Östersunds Rehabcentrum Remonthagen har accepterat Ida för inneliggande rehab och väntar nu enbart remiss.
  2. Ida har tidigare blivit remitterad för rehabilitering, och således bedömts som rehabiliteringsbar. Vad jag förstår, och som även observerats av andra i Idas närhet, är hon motiverad till rehab och har gjort framsteg under den tid som hon tagit del av sådan. (Utlåtanden kan inhämtas från journaluppgifter på sjukhuset och Remonthagen).
  3. En patients rehabiliteringsbehov bedöms av professionen och inte av de anhöriga. Efter diskussion med sjukhusjurister samt Socialstyrelsen styrks att det inte heller finns någon rangordning för vem av en patients anhöriga skall få ”bestämma” över dennas vård om patienten själv ej kan förmedla sig.
  4. Ett godmanskap bör inte heller användas för att överrösta behovet av rehabiliterig. Det anordnas visserligen ”om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person”. Det stämmer att Ida är i behov av en god man, men att frånhållas rehabilitering efter att, av professionen, bedömts som rehabiliteringsbar är inte liktydigt med ”att sörjas för”. Snarast tvärtom.

ATTACHMENTS:

Överförmyndare Angelica Texmo angående agerande mot hennes huvudman, Ida…

Rehabiliteringen stoppades av Margareta och Gösta trots Idas behov och e…